Welkom

Welkom op tamaran.be!

Tamaran is een logopedische praktijk in Mechelen. Wij behandelen voornamelijk kinderen met vertraagde taal- en spraakontwikkeling zoals articulatieproblemen of taalachterstand. Wij helpen ook kinderen met leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie, dysorthografie en niet-verbale leerstoornis. Ook neurologische taalstoornissen en stemstoornissen behoren tot ons vakgebied.

Deze website beantwoordt uw algemene vragen over logopedie. U komt er meer te weten over ons en waar u ons kan vinden. Om deze informatie vlot te kunnen bekijken maakt u gebruik van de links bovenaan.