Praktische afspraken

Een behandeling opstarten vraagt van therapeut en patiënt een zekere vorm van toewijding. Je gaat tenslotte een hele tijd met elkaar werken. Dus onder het motto: “goede afspraken maken goede vrienden” willen wij dus enkele dingen op een rijtje zetten.

Ten eerste : de therapie duurt een half uur of een uur, afhankelijk van het probleem en de mogelijkheden van de patiënt. In een schrift of kaftje kan u volgen waar we mee bezig zijn en op de praktijk kan u vijf minuutjes vroeger komen om wat uitleg bij de oefeningen te krijgen. We starten en eindigen graag op tijd zodat niemand lang moet wachten.

Op de praktijk wordt er per keer afgerekend. Op school gebeurt dat per maand per overschrijving. Laat deze niet te lang liggen want voor je het weet is de maand om en ligt er een nieuwe. Binnen de 14 dagen betalen is de norm. Als er twee opeenvolgende maanden niet werd betaald wordt de behandeling gestopt tot de betaling gebeurde. Iedereen wordt graag vergoed voor de geleverde prestaties, wij ook. Zodra de goedkeuring in orde is krijgt u elke maand een getuigschrift voor verstrekte hulp. Wij volgen de officiële tarieven die de RIZIV ons oplegt. Voor verplaatsingen mag een billijk bedrag extra worden aangerekend.

De procedure voor terugbetaling is verschillend per soort stoornis en per mutualiteit. Hier wordt zoveel mogelijk (en in de mate van het mogelijke) rekening mee gehouden. Na onderzoek kan de logopediste de meest ‘gunstige’ procedure voor u (en uw portemonnee) aangeven. Uzelf hebt er alle belang bij het dossier zo snel mogelijk volledig te maken en op tijd bij de mutualiteit te brengen.

Ondanks alle moeite kan een bepaalde stoornis toch niet in aanmerking komen voor terugbetaling. Daar kunnen wij helaas niets aan verhelpen. Wendt u zich daarvoor tot de mutualiteit of het riziv.

Iedere therapie kan worden afgezegd mits 24 uur vooraf verwittigen (telefonisch, via sms of mail bij de behandelende logopediste). Indien u niet verwittigd afwezig bent zal de therapie toch worden aangerekend.

Tijdens schoolvakanties wordt vaak de mogelijkheid geboden om de therapie verder te zetten op de praktijd, Koninging Astridlaan 193, 2800 Mechelen.

Een map of schrift om alle werkblaadjes netjes op te bergen is wenselijk.

Hoewel we ons uiterste best doen om alles bij te houden is het mogelijk dat er een foutje, een vergetelheidje, of misverstand insluipt. Samen lossen we dat natuurlijk op.

Voor vragen of opmerkingen zijn we meestal bereikbaar tussen 16.00hr en 19.00hr of via e-mail (info@tamaran.be).