Procedure

Aanmelding
Wanneer u ons voor het eerst contacteert volgt een hele procedure

Dokter
U maakt een afspraak met een kinderarts, een neus-,keel-,oorarts of psychiater die op basis van zijn/haar bevindingen een voorschrift voor logopedisch bilan ( het schriftelijk verslag van een logopedisch onderzoek) geeft. Een voorschrift van een huisarts is helaas niet voldoende!

Logopediste
Met dit voorschrift kunnen we een onderzoek doen en maken we een verslag op over het probleem. Hiermee gaat u terug naar de dokter.

Dokter
U gaat terug naar de arts die op basis van het bilan een voorschrift voor therapie schrijft. De regels in verband met de frequentie en de duur zijn bij wet opgesteld. U brengt het voorschrift terug naar de logopediste.

Logopediste
Verder vervolledigen wij het aanvraagdossier. De therapie start en zal volgens de eerder opgestelde duur verlopen.

Mutualiteit
Het duurt een tijdje om het dossier te lezen en goed/af keuring te geven voor terugbetaling (bij afkeuring volgt soms een procedure voor aanvullende verzekering).

1 jaar later
De hele procedure herhaalt zich.

Nog een jaar later
Afhankelijk van de mutualiteit waarbij u bent aangesloten kan er extra therapie worden toegekend.